- : 133
: ::
...«      «

     § 
     § 
     § 
     § 
     §  :
     §  ...
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     §  !
     § 
     § 
     § 
     §  , ...
     § 
     §  -
     § 
     § 
     §  ɻ?
     § 
     § 
     §  :
     § , ,
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
     § 
«      «


: ::
 
polkaknig@narod.ru ICQ 47-48-49-132 2005-2009 .